Loading......

AQUA DAEIRA EĞİTİM PROGRAMI

             Aqua Daeira eğitim programı, öğrencinin yaşına ve yeterliliklerine göre dört temel bölümden oluşmaktadır. Her kur, kendi içinde, çocukların becerilerinin adım adım geliştiği bölümlere ayrılır ve 4 hafta sürmektedir. Dersler haftada 1 gün 30 dakika olarak uygulanmaktadır.
             Eğitim programımız, bebekler ve çocukların duyularını ön planda kullandıkları Aqua Sensory metodlarını da içerir. Derslerimiz, sosyalleşmelerini destekleyen grup dersleri ya da ebeveynle kesintisiz, kaliteli zaman olanağı sunan aile aktivitesi olarak özel dersler şeklinde gerçekleşir. Gruplar, öğrencilerin yaş ve yeterlilikleri birarada değerlendirilerek oluşturulmaktadır. Tekrarın bebek / çocuk derslerindeki önemini biliyoruz. Çocuklar yeni kazandıkları bir beceriyi, öğrendikleri bir hareketi ne kadar çok tekrar ederlerse, o kadar iyi yapıyorlar ve ne kadar iyi yaparlarsa o kadar güvende ve bir sonraki hareketi öğrenmeye hazır hissediyorlar. Bu yüzden, eğitim programımızı, her çocuğun öğrendiği beceriyi pekiştirmesine olanak sağlayacak küçük gruplar halinde uyguluyoruz. Grup derslerimiz sadece 3 çocuktan oluşur. (Ebeveynlerin talebi doğrultusunda oluşturulan arkadaş grupları hariç)

             İyi bir yüzme öğretmeni öğrencileriyle bağ kurar. En iyi eğitmen, bilgiyi ve iletişim becerilerini bir arada kullanabilendir. Yapılması gereken, o yaş grubu için hazırlanan ders programını harfiyen uygulayıp programın gerisinde kalmadan dersi bitirmek değil; her çocuğu ve ebeveynini ayrı ayrı gözlemleyip gerekirse farklı yollardan hedeflenen beceriye ulaştırmaktır.

             Eğitmen, ders boyunca sözel ve görsel talimatları sürekli tekrar etmelidir. Ebeveynin talimatları doğru uyguladığından emin olmalıdır. Asıl işimiz ebeveyne çocuğa neyi nasıl öğreteceğini öğretmektir. Bu yüzden doğru bilgilendirme ve takip özellikle bebek gruplarında çok önemlidir. Eğitmen, ders sırasında çocuklardan biriymiş gibi hareket etmeli, her hareketi belirgin bir şekilde yapmalı ve yaparken, sözel yönlendirmelerine de devam etmelidir.

İYİ BİR PROGRAMIN DAYANDIĞI TEMELLER

  • Ders programlarını hazırlarken, bebeklerin fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını (her bebek / çocuk için ayrı ayrı) bir bütün olarak göz önünde bulundurmak
  • Sözlü komutlarla, nefesini tutmasını sağlayıp dalışa hazırlamak
  • Bebeklere herhangi bir yüzme yardımcısı araç desteği olmadan yüzmeyi öğretmek
  • Mümkün olan en erken yaştan itibaren, bebeğin suyun içinde ve çevresinde özgür hissetmesini sağlamak
  • Öncelikli olarak, bebeklere su güvenliği becerisi kazandırmak

 

HEDEFLENEN BECERİLER

0 – 4 AY

Aqua Daeira olarak, bebeğin doğumdan itibaren suya alışmasını öneriyoruz. Bunun için en uygun ortam, küvetiniz ya da evde kullanabileceğimiz portatif havuzlardır. Banyodaki bu egzersizler, bebeğinizin doğuştan gelen suya yatkınlığı ve doğal reflekslerini, bilinçli şartlanma ile nefes kontrolüne çevirir ve ileride gideceği yüzme derslerinin temelini oluşturur. Bebeğinizin banyo rutinlerini keyifli su aktivitelerine dönüştürebilirsiniz. Evinizde, size özel eğitimler veriyoruz. Bilgi almak için lütfen irtibata geçiniz.

4 – 12 AY

4 – 6 ay arası dönemin yüzme dersleriyle tanışmada en uygun zaman olduğuna inanıyoruz. Ebeveyn artık 4 aylık olmuş bebeği rahat kavrar, bebeğin boyun kasları daha iyi gelişmiştir ve böylece başını daha kontrollü kullanır. Bu dönem bebekleri yeni ve hareketli şeyleri ve ortamları keşfetmeyi sever.

Bu aşamada kazandırmaya çalıştığımız temel beceriler;

Bebeğin ve ebeveynin suda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak, ebeveynin bebeği doğru pozisyonlarda tutmayı öğrenmesi başlangıç noktamız. Bebeğe komut ile şartlanmayı öğretme ve bebeğin nefes tutma refleksini geliştirme ilk kazandırılması gereken becerilerden biridir. Sonraki aşamada, dalma refleksini de komutla bağdaştırarak suyun altına dalmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tut / bırak /dön komutları ile tanışma da yine ilk kurun olmazsa olmaz eğitimleridir. Hayat kurtarıcı bir değer beceri ise, çocuğun suda sırtüstü yatmasıdır. Ebeveyn / eğitmen desteği ile sırtüstü yüzme çalışmaları yapıyoruz. Bütün bunları çeşitli oyunlarla yaparken, çocuğun suda sosyalleşmesini de sağlıyoruz. Kurun ortalarında, artık yüzünü suya sokup nefes tutma becerisi kazanmış olan çocuklarımızla kısa dalışlar yapmaya başlıyoruz.

12 – 24 AY

4 – 12 ay kazanımlarına ek olarak;

Daha az destek ile yüzüstü yüzme, yüzüstü / sırtüstü eğitmen desteğiyle ayak çırpma, yardımla duvardan suya atlama ve destek ile dönüp duvara tutunma çalışmaları ile devam ediyoruz. Suda yaptıkları dönüşler hayat kurtarıcı bir beceridir. Eğitmenden ebeveyne dalışlarımızı arttırıyoruz. Yüzme tahtası veya makarna ile yüzüstü / sırtüstü çırpma çalışmaları yapıyoruz. Bu yaş grubuna kazandırılması gereken en önemli becerilerden biri dengedir. Dengeyi geliştirme oyunları oynuyoruz. Kollarla çekme hareketi ile kol koordinasyonunu da çalışmalarımıza ekliyoruz. Tutunma ve dalışlarımızda süreyi uzatıyoruz. Her pozisyonda daha az destek ile daha bağımsız yüzme için onlara bir şans tanıma zamanı geldi. Hayat kurtarıcı becerilerden biri olan suda dönme hareketleri için, dön / tut / bırak komutunu geliştirecek farklı oyunlar oynuyoruz. Daha derine dalışlar ve su altından oyuncak almaya başlama zamanı.

24 -  36 AY

12 – 24 ay kazanımlarına ek olarak;

Daha bağımsız tutuşlara alışma, 5 + saniye su altında kalma, sudaki basamaktan oyuncak alma ve nesnelere doğru dalışları geliştiriyoruz.  Denge ve koordinasyon geliştirmeye devam ediyoruz. Duvardan ebeveyne dalış, ebeveynden eğitmene bırakarak dalış, ebeveyn ya da eğitmenden duvara dalış ve çıkıp tutunma ile, dalışlarımızı çeşitlendiriyoruz. Duvara daha uzun tutunma, duvardan kendini itme çalışmaları yapıyoruz.  Havuzdan desteksiz çıkmaya başlıyoruz. Sadece makarna ile sırtüstü yüzme, yüzme tahtası ile gezinme gibi daha bağımsız çalışmalarımız sonunda, artık beklediğiniz noktaya geliyoruz ;  BAĞIMSIZ YÜZME! smiley

36 AY +

24 – 36 ay kazanımlarına ek olarak; artık koordinasyon becerisi kazanmış ve nefesini doğru kullanmayı öğrenmiş bağımsız yüzebilen çocuklarımıza teknik yüzmenin temellerini öğretmeye başlıyoruz.